ANATA BOLIVIA Gira por Japón 2011
18 Oct. 201118:30Nakano ZERO - Sala grande
20 Oct. 201118:30Tiara Koto - Sala grande
21 Oct. 201118:30Sunpearl Arakawa - Sala grande
23 Oct. 201114:00Mizuho View Park Sky Hall - Sala grande
25 Oct. 201118:30Itabashi-kuritsu Bunka Kaikan
27 Oct. 201118:30Katsushika Symphony Hills - Mozart Hall (Sala grande)
28 Oct. 201118:30Edogawa Sogo Bunka Center - Sala grande
30 Oct. 201114:00Matsuyama Shimin Kaikan - Sala grande
01 Nov. 201118:30Alpha Anabuki Hall (Kagawa Kenmin Hall)
03 Nov. 201114:00/18:30THEATRE1010
04 Nov. 201118:30Hikibune Bunka Center
08 Nov. 201118:30Kyoto Kaikan - Primera sala
11 Nov. 201118:30Suginami Kokaido - Sala grande
14 Nov. 201118:30Tower Hall Funabori - Sala grande
15 Nov. 201118:30Tachikawa-shi Shimin Kaikan - Sala grande
16 Nov. 201118:30Olympus Hall Hachioji
17 Nov. 201118:30Komae Ecorma Hall
19 Nov. 201118:30Higasi-Yamato Shimin Kaikan Humming Hall - Sala grande
21 Nov. 201118:30Shibuya-ku Bunka Sogo Center Owada Sakura Hall
23 Nov. 201114:00Akikawa Kirara Hall
24 Nov. 201118:30Nerima Bunka Center - Sala grande
25 Nov. 201114:00/18:30Ota Kumin Hall - Aprico
28 Nov. 201119:00Parthenon Tama - Sala grande
29 Nov. 201118:30Kitatopia Sakura Hall - Sala grande
30 Nov. 201118:30Yuupouto Hall

- INTEGRANTES -
HIROYUKI AKIMOTO
HECTOR TERRAZAS
GUSTAVO VENEGAS
WALTER CHUMACERO
EDWIN TRONCOSO
JUAN JOSE FLORES
FRANCO VALDEZ